Aby zachęcić dziecko/ucznia do współpracy

·        w sytuacji trudnego zachowania dziecka lub

·        w sytuacji problemowej  gdy w Tobie są trudne emocje

 

stosuj – Komunikat „Ja” (a nie komunikat  „TY”, unikaj zwrotów: „jesteś brudasem! Wszystko zabrudziłeś plasteliną!”), lecz:

1.      Opisz co widzisz: jakie zachowanie dziecka, opisz sytuację lub przedstaw problem

„Dotykasz palcami szyby w regale”

„Na dywanie leży plastelina”

2.      Udziel informacji o konsekwencjach tego zachowania dziecka lub sytuacji

„Twoje paluszki zostawiają plamy”

„Ta plastelina brudzi dywan”

3.      Opisz lub nazwij co czujesz w związku z tą sytuacją

„Nie lubię brudnych szyb w regale”

„Nie podoba mi się brudny dywan”

4. Wyraź wprost swoje życzenie, oczekiwanie, prośbę:

·        Gdy otwierasz szybę, weź uchwyt do ręki, aby nie zostawiać na niej  śladu”

·        „Po skończonej zabawie, odkładaj plastelinę do pudełka, aby nie brudzić dywanu”

Lub

4.      Napisz liścik (Wyraź swoje życzenie, oczekiwanie, prośbę z wykorzystaniem fantazji – głównie dla dzieci w wieku 7-10 lat)

·        liścik obok uchwytu w regale -  „Proszę weź mnie do ręki, gdy otwierasz

                szybę, aby nie zostawiać na niej śladu.   Dziękuję, uchwyt”

·        liścik w imieniu plasteliny - „Połóż mnie do pudełka, abym nie brudziła

                                                    dywanu. Dziękuję, wdzięczna plastelina”