Pokaz historyczny grupy Rekonstrukto

24 stycznia 2018

 

DSC_0887.JPG

 

DSC_0899.JPG

 

DSC_0900.JPG

 

DSC_0907.JPG

 

DSC_0908.JPG

 

DSC_0910.JPG

 

DSC_0911.JPG

 

DSC_0912.JPG

 

DSC_0915.JPG

 

DSC_0920.JPG

 

DSC_0921.JPG

 

DSC_0922.JPG

 

DSC_0924.JPG

 

DSC_0880.JPG