Gmina Leśniowice


jesien05 005.jpg


jesien05 002.jpg

    Gmina Leśniowice to piękno i harmonia świata przyrody,
malownicze pejzaże, które często inspirują do lepszego
i pełniejszego życia. To część kultury i cywilizacji dzisiejszego
 pogranicza, która zdumiewa i fascynuje działalnością
poprzednich pokoleń.

 

jesien05 007.jpg

 

    Gmina Leśniowice położona jest w obrębie Pagórów Chełmskich, charakteryzujących się licznymi odizolowanymi od siebie wzgórzami kredowymi, dochodzącymi do 290 m n.p.m.

    Na południe od gminy rozciągają się Działy Grabowieckie wyróżniające się urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi wąwozami i jarami, wydrążonymi w podłożu lessowym. Ze względu na przewagę dobrych gleb, gmina ma charakter wybitnie rolniczy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 9058 ha.

 

Rzeźba terenu jest urozmaicona.

Można tu wyróżnić:*      kopulaste pagórki od 200 m do 270 m n.p.m., np. okolice Sielca, Kumowa,
       Alojzowa, Teresina, Wygnaniec, Sarniaka, Poniatówki.


*      wysoczyznę lessową w południowo-zachodniej części gminy, w rejonie Horodyska.

*      tereny o podłożu miękkich wapieni, margli, na pograniczu dolin i wzniesień.

*      tereny nizinne w dorzeczu rzeki Leśniówki, Krzywólki i Wełnianki.

*      wzniesienia kredowe, okolice Sielca, Kumowa, Wygnaniec.  

    Gleby zawierają iły, wapienie, piaskowce, margle, opoki i kredę piszącą. W północnej, środkowej i południowo-zachodniej części gminy skały wapienne zalegają do 1 m. W południowo-zachodniej części gminy występują lessy do 4,5 m. Torf występuje w dolinie rzeki Krzywólki i Leśniówki. Na terenie gminy brak surowców mineralnych.

    50% gruntów jest w klasie II i III. Najbardziej urodzajne są rędziny i gleby brunatne wytworzone z lessów. W środkowej i południowo-zachodniej części gminy są gleby brunatne i bielicowe. Piaski występują w okolicy Leśniowic, Janówki, Politówki, Wierzbicy. Rędziny występują w Wygnańcach, Poniatówce, Teresinie, Sielcu, Kumowie.

    Lasy zajmują 13% powierzchni gminy. Najwięcej drzewostanu zachowało się w okolicy Sielca, Kumowa, Leśniowic, Rakołup, Wierzbicy i Janówki.

 

jesien05 009.jpg

 

    Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz większą część terenu gminy Leśniowice pokrywały lasy. W okresie międzywojennym znaczne połacie lasów zamieniono na pola uprawne. Duże szkody w lasach zostały wyrządzone w okresie II wojny światowej przez okupanta oraz bezpośrednio po wojnie przez wycinanie rabunkowe. Większość istniejących lasów to lasy mieszane. Wśród drzew iglastych przeważa w lasach świerk i sosna. Zasadniczym tworzywem lasów są: graby, brzozy i osiki. Na wiosnę kwitną w lasach śnieżynki, przylaszczki, fiołki, zawilce, miodunki. Przez całe lato pokrywa lasy zielony kobierzec mchów. W miesiącach jesiennych kwitną wrzosy, latem dojrzewają poziomki, czarne jagody, jeżyny.

 
Zimą cała Gmina Leśniowice prezentuje się wyjątkowo uroczo.

zima0002.jpg

zima0004.jpg

 

 

zima0001.jpg

zima0009.jpg

 

 

zima0012.jpg

zima0016.jpg

 

  

Zasoby materialne

i pamiątki historyczno-przyrodnicze:

 

http://www.lesniowice.lubelskie.pl/zabytki/foto/kosciol.jpg

 

 

organy[1].jpg

 

 

  •  w Sielcu: ruiny zamku, baszta, figura barokowa NMP Assunty, gorzelnia-młyn, dworek rodziny Rzewuskich, budynek starej szkoły, kaplica prawosławna-ekumeniczna św. Anny, cmentarz prawosławny, park podworski, figury przydrożne.
  • w Rakołupach Dużych: oficyna pałacu i gorzelni, stawy, cmentarz prawosławny i rzymskokatolicki, kościół rzymskokatolicki p. w. św. Jana Chrzciciela, Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego.
  • w Kumowie Plebańskim: kościół rzymskokatolicki p. w. NMP wybudowany w latach 1821 - 1824, cmentarz rzymskokatolicki, kaplicę - grobowiec rodziny Rzewuskich, budynek podworski, były młyn wodny, stara i nowa plebania, remiza i świetlica OSP.
  • w Kumowie Majorackim: budynek szkoły, galeria malarska i rzeźbiarska Stanisława i Jana Kosiarzów, figury przydrożne.
  • w Horodysku: grodzisko "Maczuły" i cmentarzysko średniowieczne z XII - XIV wieku, dworek - budynek urzędu gminy, później szkoły a obecnie świetlica.
  • w Kol. Plisków: ruiny budynków dworskich, drzewa podworskie, figury przydrożne.
  • w Leśniowicach: remiza i świetlica OSP, jezioro, ośrodek zdrowia i apteka, cmentarz polsko-katolicki, szkoła, dom nauczyciela, poczta, urząd gminy, bank spółdzielczy, piekarnia, zespół młynów, spichrz.
  • w Majdanie Leśniowskim: kościół polsko-katolicki p. w. NMP, świetlica i remiza OSP, źródła rzeki Leśniówki, figury przydrożne.