Informatyka

(materiały dla gimnazjalisty)

 

Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji.

W języku polskim termin ten zaproponował w październiku 1968 r. Romuald Marczyński w Zakopanem na ogólnopolskiej konferencji poświęconej "maszynom matematycznym" na wzór fr. informatique i niem. Informatik.

Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym, druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, a obejmuje projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych.

Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

1.      Czym są komputery?

1.     Zastosowanie komputerów

2.     Korzyści płynące z rozwoju komputerów i Internetu

3.     ... oraz niebezpieczeństwa

4.     Prawo autorskie, patenty, znaki handlowe i ochrona danych

5.     Podstawy budowy komputera osobistego

1.     Pierwowzór - maszyna von Neumanna

2.     Teraźniejszość - komputer osobisty

6.     Podstawy obsługi

7.     Co za dużo, to niezdrowo - ergonomia pracy

2.     Zaprzyjaźniamy się z komputerem

1.     System operacyjny

1.     Typy systemów operacyjnych

2.     Jądro systemu operacyjnego

3.     System plików

1.     Pojęcia pliku i katalogu

2.     Wzajemne powiązanie systemu operacyjnego i plikowego

3.     Operacje na plikach

4.     Organizacja dysku w różnych systemach operacyjnych

4.     Powłoka

5.     Zastosowania

2.     Podstawy pracy w środowisku tekstowym

1.     Podstawy środowiska tekstowego

1.     Narzędzie man

2.     System DOS

3.     Systemy UNIX, BeOS, AtheOS

3.     Podstawy pracy w środowiskach graficznych

1.     Podstawy środowiska graficznego

2.     GNOME

3.     KDE

4.     Microsoft Windows 95/98/NT4/Me/2000/XP

3.     Korzystanie z zasobów Internetu

1.     Co to jest Internet?

2.     Poczta elektroniczna

1.     Wysyłanie listów

3.     World Wide Web (strony internetowe)

1.     Wyszukiwanie informacji

4.     Grupy dyskusyjne (Usenet)

5.     Listy dyskusyjne

4.     Edycja tekstów i grafiki

1.     Pliki tekstowe

1.     standard ASCII

2.     standard Unicode

3.     Strony kodowe

1.     Konwertowanie plików

4.     Edycja pliku tekstowego

5.     Edytor nano

2.     Pliki graficzne

1.     Grafika rastrowa

2.     Grafika wektorowa

3.     Kolory

5.     Arkusze kalkulacyjne

1.     Budowa arkusza kalkulacyjnego

2.     Podstawowe funkcje

6.     Bazy danych

1.     Komputerowe bazy danych

2.     Wyszukiwanie informacji w bazach danych

3.     Wsiąść do pociągu...

4.     Multimedialne bazy danych

5.     Sposoby organizacji danych  

7.     Programowanie i algorytmy

Algorytmy

Źródło: "http://pl.wikibooks.org/wiki/Informatyka_dla_gimnazjum"